Си Ейч Ар Сървисиз

CHR Services е организация, специализирана в подбора и квалификацията на професионалисти в сферата на кетъринг услугите, хотелиерството и ресторантьорството.

CHR Services е организация, специализирана в подбора и квалификацията на професионалисти в сферата на кетъринг услугите, хотелиерството и ресторантьорството. Всеки бизнес има своите специфични изисквания и стандарти, а ние се съобразяваме с тях. Затова влагаме необходимите време и усилия и използваме нашият опит, знания и умения в съвместната ни работа. Успехът и имиджът на Вашия бизнес е важен, а той зависи от правилните кадри.
Предлагаме на фирмите намиране на точни кандидати, както и продължаващо обучение на служителите в нашият Център за професионално обучение. Ако кандидатствате за работа, бъдете сигурни, че ние ще ви помогнем да се представите най-добре на интервюто.
Какво предлагаме?
- квалификация и преквалификация на персонала;
- професионален подбор;
- обслужващ персонал под наем /осигуряване на квалифицирани кадри за определен период от време/;
- абонамент за човешки ресурси;
- кнсултации;
- осигуряване на униформи /под наем и продажба/.
Защо да изберете СиЕйчАр Сървисис?
Защото:
- ние реагираме бързо на промените на пазара;
- вярваме, че вашите талантливи кадри са вашият най-ценен ресурс;
- използваме най-добрите средства и канали за набиране на кадри;
- в нашият лицензиран Център за професионално обучение предлагаме обучение в направленията: хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг и туризъм.
Ние се грижим за това Вашите инвестиции в намирането на точните кандидати и създаването на квалифицирани служители да получат възвръщаемостта, която целите. Поставяме акцента върху достигане възможно най-високото ниво на удовлетвореност на клиентите си. Подходът ни към Вас е строго индивидуален, защото структурата на всяка фирма е различна.
Ефективното изграждане и управление на отношенията с клиентите не би могло да се реализира без разбирането и правилното прилагане на най-добрите съвременни практики в областта на кетъринга, хотелиерството и ресторантьорството, това е и основата, на която се базират продуктите ни. Защото ние помним, че организациите са това, което са хората в тях като екип от професионалисти, работещи заедно за постигането на фирмените цели. Знаем колко важна е съвместимостта между организация, служители и работа, и работим с Вас за постигането й.

CHR Services е създадена специално за мениджърите, които знаят стойността на качественото управление на човешките ресурси като най-ценния си фирмен капитал.
 

Мнения

Напиши мнение за Си Ейч Ар Сървисиз

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за Си Ейч Ар Сървисиз! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.