Медицински лаборатории в Пазарджик

Телефон: 034 441 301

Адрес: Пазарджик, Болнична 15