Течни и газообразни горива и смазочни масла в Долна Баня