Експертна дейност и оценки в Варна

ДЕФЕКТО-ТЕСТ

Телефон: 052613255

Варна, ул. Дунав 14

Дефекто-Тест ЕООД е специализирана в безразрушителен контрол на метали и материали - RT, UT, MT, PT, VT, LT. Дружеството притежава сертификат за акредитация от ИА БСА в съответствие с EN ISO 17020 и сертификат по EN ISO 9001 от ТЮВ Рейнланд България.

НБС-ИНЖЕНЕРИНГ

Варна, ул. Кирил Шиваров бл. 1А

НБС-Инженеринг ООД извършва консултантска дейност в строителството и проектирането, упражнява строителен надзор, инвеститорски контрол, изготвя оценки на инвестиционни проекти, технически паспорти за строежи, изпълнява функциите на инженер по ФИДИК.

ЕСТИМА КМ - ОФИС ВАРНА

Варна, ул. Рощок 14

Извършване на технически надзор с лицении за повдигателни съоражения и асансьори. Ние сме нотицифиран орган за оценяване на съответствието на асансьори и предпазни устройства за асансьори.

Телефон: 087 8308333

Адрес: Варна, ул. Македония 101 ет. 1

Телефон: 052630481,0888370626

Адрес: Варна, бул. Сливница 93, ет. 1, ап. 22

Телефон: 02 960 79 12

Адрес: София, Университетски парк 1

Телефон: 052 603377

Адрес: Варна, бул. Мария Луиза 21 ет. 2

Телефон: 052 383 631

Адрес: Варна, Студентска 1, ТУ-Варна проф.дтн. Руси Русев

Телефон: 088 8921797

Адрес: Варна, ул. Одрин 11 вх. 1 ет. 2 ап. 4