Експертна дейност и оценки в Плевен

КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ИКОМС

Телефон: 0898446988

Плевен, ул. Кирил и Методий 18, бизнес център Престиж, офис 22

Консултации в областта на квалификация, преквалификация, евро-проекти, оценка активи, подбор обучение на кадри, мениджмънт, маркетинг, счетоводно-икономически анализи, прогнозиране, анализ и икономическо състояние, проблемни експертизи, управление.

Телефон: 064 802048

Адрес: Плевен, Васил Левски 3, офис 308

Телефон: 064 800168

Адрес: Плевен, Дойран 160,ет.5, офис 504

Телефон: 064 840114

Адрес: Плевен, Иван Вазов 10

Телефон: 064 840114

Адрес: Плевен, Иван Вазов 10, офис 3

Телефон: 064 840114

Адрес: Плевен, ул. Св. Св. Кирил и Методий 18