ДКЦ - поликлиники

Диагностичен консултативен център (ДКЦ) е новото име на бившите поликлиники. В тях избирате личен лекар и правите консултация със специалист или изследване.

Медицинските кабинети в ДКЦ покриват всички здравни услуги – от педиатрични до стоматологични. Лекарите в поликлиниките приемат не само здравно-осигурени лица, но и клиенти на т.нар. свободен прием срещу съответната такса.  

В поликлиниките се извършва първа помощ, но при спешни случаи идете в най-близката болница.