Диспансери в Пазарджик

Телефон: 034 441 916

Адрес: Пазарджик, Болнична 15