Трудови борси в София

КРЕАТИВО

Телефон: 0878283021

София, ул. Георг Вашингтон 43-45

Лицензирана агенция за подбор и преотдаване на персонал за временна заетост за България. Плащането на услугата за подбор става 1 месец след започването на работа. Извършваме услуги по аутсорсинг - отдаване на персонал под наем за временна заетост.

Телефон: 02 9426811

Адрес: София, Оборище 41

Телефон: 02 9311223

Адрес: София, Софроний Врачански 104

Телефон: 02 944 22 09

Адрес: София, Цариградско шосе 1

Телефон: 02 826 91 61

Адрес: София, Люлин 4 бл. 426

Телефон: 02 9318016

Адрес: София, Странджа 64

Телефон: 0885921189

Адрес: София, Д-р Г.М.Димитров бл. 38

Телефон: 02 868 74 54

Адрес: София, Студентски град бл. 5 ет. 1

Телефон: 02 9809786

Адрес: София, Ал.Стамболийски 38