Топлинна енергия - производство, измерване и отчет в ПЛОВДИВ

БРУНАТА

БРУНАТА 032941134

телефон: 032570492;

Пловдив, пл. Антон Чехов, ет. 2, офис 4

Топлинна енергия - производство, измерване и отчет, Измервателни уреди, Инженерингова дейност

Дялово разпределение на топлинна енергия. Производство на абонатни станции. Проектиране на топлопреносни мрежи. Изграждане на топлопреносни мрежи. Продажба на топломери и разпределители. Продажба на водомери.