Таксита в Велико Търново

Телефон: 062 602182

Адрес: Велико Търново, Никола Кабакчиев 4

Телефон: 062 618 18

Адрес: Велико Търново, В.Априлов 3

Телефон: 062 630 029

Адрес: Велико Търново, Ал.Константинов 13

Телефон: 088 7853475

Адрес: Велико Търново, Васил Левски 17

Телефон: 062 622644

Адрес: Велико Търново, Никола Габровски 9

Телефон: 062 686868

Адрес: Велико Търново, Беляковско шосе 5

Телефон: 062 686868

Адрес: Велико Търново, Д.Цончев 16

Телефон: 062 630063

Адрес: Велико Търново, Ал.Константинов 13

Телефон: 062 686 868

Адрес: Велико Търново, Стоян Михайловски 6

Телефон: 062 686868

Адрес: Велико Търново, Стоян Михайловски 6