Таксита в Велико Търново

Телефон: 062 686 868

Адрес: Велико Търново, Стоян Михайловски 6

Телефон: 062 602182

Адрес: Велико Търново, Никола Кабакчиев 4

Телефон: 062 61818

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 30

Телефон: 088 7853475

Адрес: Велико Търново, Васил Левски 17

Телефон: 062 686868

Адрес: Велико Търново, Стоян Михайловски 6

Телефон: 062 601973

Адрес: Велико Търново, Никола Габровски 9 ет. 1

Телефон: 089 9151951

Адрес: Велико Търново, Ал. Константинов 13

Телефон: 062 630063

Адрес: Велико Търново, Ал.Константинов 13

Телефон: 062 686868

Адрес: Велико Търново, Д.Цончев 16

Телефон: 062 622644

Адрес: Велико Търново, Никола Габровски 9