Строителен надзор в Варна

НБС-ИНЖЕНЕРИНГ

Варна, ул. Кирил Шиваров бл. 1А

НБС-Инженеринг ООД извършва консултантска дейност в строителството и проектирането, упражнява строителен надзор, инвеститорски контрол, изготвя оценки на инвестиционни проекти, технически паспорти за строежи, изпълнява функциите на инженер по ФИДИК.

ПЕР ЕНД ВИ

Варна, бул. 8-ми Приморски полк 128, офис 211

ПЕР ЕНД ВИ ООД упражнява консултантска и надзорна дейност на жилищни, обществени и производствени сгради и обекти от техническата инфраструктура. Фирмата е член на Българската асоциация на архитектите и инженери консултанти /БААИК/.

Телефон: 052 633353

Адрес: Варна, Княз Николай Николаевич 34

Телефон: 052 602570

Адрес: Варна, Георги Бенковски 64 вх. Б ет. 2 ап. 4

Телефон: 052 918917

Адрес: Варна, Акация 2 ап. 1

Телефон: 052 691180

Адрес: Варна, ул. Страхил Войвода 36

Телефон: 052 602353

Адрес: Варна, Неофит Бозвели 3, ет.3, офис 9

Телефон: 052 613 285

Адрес: Варна, Христо Ботев 10

Телефон: 052 511305

Адрес: Варна, Ген.И.В.Гурко 84