Строителен надзор в Варна

НБС-ИНЖЕНЕРИНГ

Варна, ул. Кирил Шиваров бл. 1А

НБС-Инженеринг ООД извършва консултантска дейност в строителството и проектирането, упражнява строителен надзор, инвеститорски контрол, изготвя оценки на инвестиционни проекти, технически паспорти за строежи, изпълнява функциите на инженер по ФИДИК.

Телефон: 052301917

Адрес: Варна, бул. 8-ми Приморски полк 128, офис 211

Телефон: 052 691180

Адрес: Варна, ул. Страхил Войвода 36

Телефон: 052 64 00 02

Адрес: Варна, Отец Паисий 15

Телефон: 052 918917

Адрес: Варна, Акация 2 ап. 1

Телефон: 052 605 406

Адрес: Варна, Кап.лейт.Тодор Соларов 37

Телефон: 052 607666

Адрес: Варна, ул. Съединение 2 ап. 2

Телефон: 052 602570

Адрес: Варна, Георги Бенковски 64 вх. Б ет. 2 ап. 4

Телефон: 052 321086

Адрес: Варна, Княз Борис I 137

Телефон: 089 5163590

Адрес: Варна, Подвис бл. 31 вх. Б ап. 72