Строителен надзор в Варна

НБС-ИНЖЕНЕРИНГ

Варна, ул. Кирил Шиваров бл. 1А

НБС-Инженеринг ООД извършва консултантска дейност в строителството и проектирането, упражнява строителен надзор, инвеститорски контрол, изготвя оценки на инвестиционни проекти, технически паспорти за строежи, изпълнява функциите на инженер по ФИДИК.

Телефон: 052 918917

Адрес: Варна, Акация 2 ап. 1

Телефон: 052 602353

Адрес: Варна, Неофит Бозвели 3, ет.3, офис 9

Телефон: 052 633353

Адрес: Варна, Княз Николай Николаевич 34

Телефон: 052301917

Адрес: Варна, бул. 8-ми Приморски полк 128, офис 211

Телефон: 052 500 499

Адрес: Варна, Сливница 187

Телефон: 052 654 984

Адрес: Варна, Вл.Варненчик 61

Телефон: 052 511305

Адрес: Варна, Ген.И.В.Гурко 84

Телефон: 052 321086

Адрес: Варна, Княз Борис I 137

Телефон: 052 602570

Адрес: Варна, Георги Бенковски 64 вх. Б ет. 2 ап. 4