Строителен надзор в Варна

ПЕР ЕНД ВИ

Варна, бул. 8-ми Приморски полк 128, офис 211

ПЕР ЕНД ВИ ООД упражнява консултантска и надзорна дейност на жилищни, обществени и производствени сгради и обекти от техническата инфраструктура. Фирмата е член на Българската асоциация на архитектите и инженери консултанти /БААИК/.

НБС-ИНЖЕНЕРИНГ

Варна, ул. Кирил Шиваров бл. 1А

НБС-Инженеринг ООД извършва консултантска дейност в строителството и проектирането, упражнява строителен надзор, инвеститорски контрол, изготвя оценки на инвестиционни проекти, технически паспорти за строежи, изпълнява функциите на инженер по ФИДИК.

Телефон: 089 5163590

Адрес: Варна, Подвис бл. 31 вх. Б ап. 72

Телефон: 052 691180

Адрес: Варна, ул. Страхил Войвода 36

Телефон: 052 64 00 02

Адрес: Варна, Отец Паисий 15

Телефон: 052 321086

Адрес: Варна, Княз Борис I 137

Телефон: 052 918917

Адрес: Варна, Акация 2 ап. 1

Телефон: 052 605 406

Адрес: Варна, Кап.лейт.Тодор Соларов 37

Телефон: 052 602353

Адрес: Варна, Неофит Бозвели 3, ет.3, офис 9

Телефон: 052 623175

Адрес: Варна, Рали Мавридов 10