Строителен надзор в Варна

НБС-ИНЖЕНЕРИНГ

Варна, ул. Кирил Шиваров бл. 1А

НБС-Инженеринг ООД извършва консултантска дейност в строителството и проектирането, упражнява строителен надзор, инвеститорски контрол, изготвя оценки на инвестиционни проекти, технически паспорти за строежи, изпълнява функциите на инженер по ФИДИК.

ПЕР ЕНД ВИ

Варна, бул. 8-ми Приморски полк 128, офис 211

ПЕР ЕНД ВИ ООД упражнява консултантска и надзорна дейност на жилищни, обществени и производствени сгради и обекти от техническата инфраструктура. Фирмата е член на Българската асоциация на архитектите и инженери консултанти /БААИК/.

Телефон: 052 602570

Адрес: Варна, Георги Бенковски 64 вх. Б ет. 2 ап. 4

Телефон: 052 64 00 02

Адрес: Варна, Отец Паисий 15

Телефон: 089 5163590

Адрес: Варна, Подвис бл. 31 вх. Б ап. 72

Телефон: 052 633353

Адрес: Варна, Княз Николай Николаевич 34

Телефон: 052 612779

Адрес: Варна, ул. Георги Бенковски 90 ет. 5 ап. 14

Телефон: 052 500 499

Адрес: Варна, Сливница 187

Телефон: 052 607666

Адрес: Варна, ул. Съединение 2 ап. 2

Телефон: 052 321086

Адрес: Варна, Княз Борис I 137