Строителен надзор в Варна

НБС-ИНЖЕНЕРИНГ

Варна, ул. Кирил Шиваров бл. 1А

НБС-Инженеринг ООД извършва консултантска дейност в строителството и проектирането, упражнява строителен надзор, инвеститорски контрол, изготвя оценки на инвестиционни проекти, технически паспорти за строежи, изпълнява функциите на инженер по ФИДИК.

Телефон: 052 607666

Адрес: Варна, ул. Съединение 2 ап. 2

Телефон: 052 691180

Адрес: Варна, ул. Страхил Войвода 36

Телефон: 052 602570

Адрес: Варна, Георги Бенковски 64 вх. Б ет. 2 ап. 4

Телефон: 052 918917

Адрес: Варна, Акация 2 ап. 1

Телефон: 052 633353

Адрес: Варна, Княз Николай Николаевич 34

Телефон: 052 613 285

Адрес: Варна, Христо Ботев 10

Телефон: 052 623175

Адрес: Варна, Рали Мавридов 10

Телефон: 089 5163590

Адрес: Варна, Подвис бл. 31 вх. Б ап. 72