Основни училища в София

ЧАСТНО НЕМСКО УЧИЛИЩЕ ВЕДА

Телефон: 0899889596; 0894685870

София, ул. Иван Мърквичка 1

ВЕДА е частно училище с изучаване на немски език. Образователен комплекс ВЕДА се състои от детска градина, основно училище и профилирана гимназия. Предлагаме билингвално обучение - на немски и български език.

Телефон: 02 952 11 70

Адрес: София, Балканджи Йово 22

Телефон: 02 8319018

Адрес: София, Христо Ботев 109

Телефон: 02 869 55 87

Адрес: София, Николай Хрелков 42А

Телефон: 02 859 41 31

Адрес: София, ул. Родопски извор 43

Телефон: 02 9295350

Адрес: София, Суходол,ул.Овче поле 14

Телефон: 02 994 7035

Адрес: София, Кремиковци Свежест 1

Телефон: 02 9382654

Адрес: София, Надежда 4,ул.Звезда 3