Нотариуси в София

НОТАРИУС РАЛИЦА ЯНКОВА 383

Телефон: 028736572; 0888362620

София, бул. Цариградско шосе 101, бизнес център Актив, ет. 2

Нотариус Ралица Янкова е юрист с дългогодишен опит, извършващ с професионализъм пълен набор от нотариални услуги - сделки с недвижими имоти, сделки с МПС, удостоверявания на подписи, изготвяне на пълномощно, декларации, преписи, нотариални покани.

НОТАРИУС ДАНИЕЛА ИВАНОВА (266)

София, ул. Лавеле 32

Офисът на нотариус Даниела Иванова се намира в жк. Надежда на ул. Стражица №7. Нотариусът извършва всички предвидени в закона нотариални удостоверения, включително с посещение до дома или офиса Ви. Езици за комуникация - френски, английски и руски.

НОТАРИУС АНДРИЯН БАЛЧЕВ (391)

Телефон: 024440145

София, ул. Отец Паисий 17, ет. 1, офис 1

Нотариална кантора Андриян Балчев извършва всякакъв вид нотариална дейност, според законодателството на Република България. Всички такси са определени с Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

НОТАРИУС 444 ВАНЯ КАРАСАНОВА - ТОНЧЕВА

Телефон: 029531838

София, бул. Скобелев 50

Нотариус Ваня Карасанова-Тончева извършва сделки с недвижими имоти и МПС-та, удостоверяване на подписи, съдържание, преписи, пълномощни, декларации, ипотеки, завещания, брачни договори и др. нотариални услуги.

Телефон: 032 652 800

Адрес: Пловдив, ул. Райко Даскалов 68 ет. 5

Телефон: 02 9815917

Адрес: София, бул. Васил Левски 58А ет. 1 ап. 1

Телефон: 02 963 0199

Адрес: София, ул. Кръстьо Сарафов 1

Телефон: 082 822834

Адрес: Русе, ул. Бистрица 4 вх. В

Телефон: 02 986 30 53

Адрес: София, Аксаков 7

Телефон: 02 980 6353

Адрес: София, ул. Г.С.Раковски 157А ет. 3 ап. 5