Нотариуси в София

НОТАРИУС 444 ВАНЯ КАРАСАНОВА - ТОНЧЕВА

Телефон: 029531838

София, ул. Княз Борис I 156, ап. 4

Нотариус Ваня Карасанова-Тончева извършва сделки с недвижими имоти и МПС-та, удостоверяване на подписи, съдържание, преписи, пълномощни, декларации, ипотеки, завещания, брачни договори и др. нотариални услуги.

НОТАРИУС АНДРИЯН БАЛЧЕВ (391)

Телефон: 024440145

София, ул. Отец Паисий 17, ет. 1, офис 1

Нотариална кантора Андриян Балчев извършва всякакъв вид нотариална дейност, според законодателството на Република България. Всички такси са определени с Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

НОТАРИУС РАЛИЦА ЯНКОВА 383

Телефон: 028736572; 0888362620

София, бул. Цариградско шосе 101, бизнес център Актив, ет. 2

Нотариус Ралица Янкова е юрист с дългогодишен опит, извършващ с професионализъм пълен набор от нотариални услуги - сделки с недвижими имоти, сделки с МПС, удостоверявания на подписи, изготвяне на пълномощно, декларации, преписи, нотариални покани.

НОТАРИУС ДАНИЕЛА ИВАНОВА 266

София, ул. Лавеле 32

Офисът на нотариус Даниела Иванова се намира в жк. Надежда на ул. Стражица 7. Нотариусът извършва всички предвидени в закона нотариални удостоверения, включително с посещение до дома или офиса Ви. Езици за комуникация - френски, английски и руски.

Телефон: 02 989 73 21

Адрес: София, Патриарх Евтимий 38

Телефон: 02 9803133

Адрес: София, бул. Патриарх Евтимий 2А вх. А ет. 2

Телефон: 088 8780121

Адрес: Дупница, ул. Николаевска 13 ет. 2

Телефон: 02 988 54 04

Адрес: София, Стефан Караджа 11

Телефон: 02 9508193

Адрес: София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 61 вх. Б ет. 2

Телефон: 02 9632722

Адрес: София, Евлоги и Христо Георгиеви 73 вх. А ет. 1