Нотариуси в София

НОТАРИУС ДАНИЕЛА ИВАНОВА (266)

София, ул. Лавеле 32

Офисът на нотариус Даниела Иванова се намира в жк. Надежда на ул. Стражица №7. Нотариусът извършва всички предвидени в закона нотариални удостоверения, включително с посещение до дома или офиса Ви. Езици за комуникация - френски, английски и руски.

НОТАРИУС 444 ВАНЯ КАРАСАНОВА - ТОНЧЕВА

Телефон: 029531838

София, бул. Скобелев 50

Нотариус Ваня Карасанова-Тончева извършва сделки с недвижими имоти и МПС-та, удостоверяване на подписи, съдържание, преписи, пълномощни, декларации, ипотеки, завещания, брачни договори и др. нотариални услуги.

НОТАРИУС АНДРИЯН БАЛЧЕВ (391)

Телефон: 024440145

София, ул. Отец Паисий 17, ет. 1, офис 1

Нотариална кантора Андриян Балчев извършва всякакъв вид нотариална дейност, според законодателството на Република България. Всички такси са определени с Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

НОТАРИУС РАЛИЦА ЯНКОВА 383

Телефон: 028736572; 0888362620

София, бул. Цариградско шосе 101, бизнес център Актив, ет. 2

Нотариус Ралица Янкова е юрист с дългогодишен опит, извършващ с професионализъм пълен набор от нотариални услуги - сделки с недвижими имоти, сделки с МПС, удостоверявания на подписи, изготвяне на пълномощно, декларации, преписи, нотариални покани.

Телефон: 088 8378358

Адрес: София, Христо Ботев 76 ет. 3

Телефон: 02 9530395

Адрес: София, бул. Христо Ботев 26 ет. 1 ап. 6

Телефон: 02 987 32 07

Адрес: София, Ген. Паренсов 37

Телефон: 02 954 80 89

Адрес: София, Владайска 8

Телефон: 02 958 99 11

Адрес: София, ул. Твърдишки проход 27

Телефон: 02 9894357

Адрес: София, Л. Каравелов 30 ет. 1