Нотариуси в София

НОТАРИУС ДАНИЕЛА ИВАНОВА (266)

София, ул. Лавеле 32

Офисът на нотариус Даниела Иванова се намира в жк. Надежда на ул. Стражица №7. Нотариусът извършва всички предвидени в закона нотариални удостоверения, включително с посещение до дома или офиса Ви. Езици за комуникация - френски, английски и руски.

НОТАРИУС РАЛИЦА ЯНКОВА (383)

Телефон: 02 8736572; 088 8362620

София, бул. Цариградско шосе 101, бизнес център Актив ет. 2

Кантората се намира между хотел Плиска и 4-ти км - в бизнес център Актив. Сделки с недвижими имоти, сделки с МПС, удостоверявания на подписи и дати, изготвяне на пълномощно, декларации, преписи, нотариални покани, констативни протоколи и др.

НОТАРИУС 444 ВАНЯ КАРАСАНОВА - ТОНЧЕВА

Телефон: 02 9531838

София, бул. Скобелев 50

Нотариус Ваня Карасанова-Тончева извършва сделки с недвижими имоти и МПС-та, удостоверяване на подписи, съдържание, преписи, пълномощни, декларации, ипотеки, завещания,брачни договори и др. нотариални услуги.

НОТАРИУС АНДРИЯН БАЛЧЕВ (391)

Телефон: 024440145

София, ул. Отец Паисий 17, ет. 1, офис 1

Нотариална кантора Андриян Балчев извършва всякакъв вид нотариална дейност, според законодателството на Република България. Всички такси са определени с Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Телефон: 02 981 29 44

Адрес: София, ул. Христо Белчев 2 ет. 3

Телефон: 02 9871709

Адрес: София, бул. Патриарх Евтимий 13 ет. 2

Телефон: 02 8513499

Адрес: София, бул. Цар Борис III 7 вх. А ет. 1 ап. 2

Телефон: 088 8510022

Адрес: София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 89 вх. А ет. 1

Телефон: 02 9880363

Адрес: София, Стефан Караджа 12