Нотариуси в София

НОТАРИУС ДАНИЕЛА ИВАНОВА (266)

София, ул. Лавеле 32

Офисът на нотариус Даниела Иванова се намира в жк. Надежда на ул. Стражица №7. Нотариусът извършва всички предвидени в закона нотариални удостоверения, включително с посещение до дома или офиса Ви. Езици за комуникация - френски, английски и руски.

НОТАРИУС АНДРИЯН БАЛЧЕВ (391)

Телефон: 024440145

София, ул. Отец Паисий 17, ет. 1, офис 1

Нотариална кантора Андриян Балчев извършва всякакъв вид нотариална дейност, според законодателството на Република България. Всички такси са определени с Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

НОТАРИУС 444 ВАНЯ КАРАСАНОВА - ТОНЧЕВА

Телефон: 02 9531838

София, бул. Скобелев 50

Нотариус Ваня Карасанова-Тончева извършва сделки с недвижими имоти и МПС-та, удостоверяване на подписи, съдържание, преписи, пълномощни, декларации, ипотеки, завещания,брачни договори и др. нотариални услуги.

НОТАРИУС РАЛИЦА ЯНКОВА (383)

Телефон: 02 8736572; 088 8362620

София, бул. Цариградско шосе 101, бизнес център Актив ет. 2

Кантората се намира между хотел Плиска и 4-ти км - в бизнес център Актив. Сделки с недвижими имоти, сделки с МПС, удостоверявания на подписи и дати, изготвяне на пълномощно, декларации, преписи, нотариални покани, констативни протоколи и др.

Телефон: 094 606282

Адрес: Видин, ул. Цар Александър II бл. 3-4

Телефон: 02 980 75 30

Адрес: София, Узунджовска 7-9 ет. 3

Телефон: 02 981 29 44

Адрес: София, ул. Христо Белчев 2 ет. 3

Телефон: 02 987 32 07

Адрес: София, Ген. Паренсов 37

Телефон: 02 8657439

Адрес: София, ул. Неразделни 14 ет. 1 ап. 1

Телефон: 02 9508193

Адрес: София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 61 вх. Б ет. 2