Нотариуси в СОФИЯ

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ (120)

телефон: 0898 211 281

адрес: София, Солунска 13

Нотариуси

НОТАРИУС АЛБЕНА НАУМОВА (002)

телефон: 029862087

адрес: София, Славянска 22

Нотариуси

НОТАРИУС ЕВГЕНИЯ ХАДЖИМАРИНОВА (447)

телефон: 029899864

адрес: София, А. Стамболийски 53

Нотариуси

НОТАРИУС ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (117)

телефон: 029873207

адрес: София, Ген. Паренсов 37

Нотариуси

НОТАРИУС ЕЛЕНА ЕЛЕНКОВА (052)

телефон: 029862410

адрес: София, Граф Игнатиев 28

Нотариуси

НОТАРИУС ЦВЕТЕЛИНА ЗЛАТКОВА (189)

телефон: 029891550

адрес: София, Граф Игнатиев 29

Нотариуси

НОТАРИУС ВЕСЕЛА ЧЕРВЕНКОВА-ПАВЛОВА(210)

телефон: 029897321

адрес: София, Патриарх Евтимий 38

Нотариуси

НОТАРИУС ВАНЯ ТОНЧЕВА (444)

телефон: 0888 802 350

адрес: София, Скобелев 50

Нотариуси

НОТАРИУС ВАЛЕНТИНА БАЛЕВА (259)

телефон: 029885404

адрес: София, Стефан Караджа 11

Нотариуси

НОТАРИУС ТЕОДОРА ВУЦОВА (033)

телефон: 029693060

адрес: София, Драган Цанков 36

Нотариуси