Нотариуси в СОФИЯ

НОТАРИУС РАЛИЦА ЯНКОВА (383)

НОТАРИУС РАЛИЦА ЯНКОВА (383) 028731454

телефон: 028736572; 0888 362 620

София, бул. Цариградско шосе 101, бизнес център Актив, ет. 2

Нотариуси, Юридически услуги, Консултантска дейност

Кантората е между х-л'Плиска и ' 4-ти км',в БЦ 'Актив',на спирка'ж.к. Изток'/Студентски общежития/.Сделки с недвижи имоти,с МПС, удостоверявания на подписи,дата,съдържание, пълномощни,декларации,преписи,нотариални покани,конст.протоколи и др. по ЗННД

НОТАРИУС СТАНИСЛАВ ФИЛИПОВ (508)

НОТАРИУС СТАНИСЛАВ ФИЛИПОВ (508) 029632721

телефон: 0887 414 444 ;

София, кв. Лозенец, ул. Неразделни 6

Нотариуси, Консултантска дейност, Юридически услуги

Нотариус Станислав Филипов извършва правни сделки с нотариални актове, договори, пълномощни, декларации, разписки и други документи с нотариална заверка на подпис, прехвърляне МПС; консултации в областта на вещното и търговското право.

НОТАРИУС АНДРИЯН БАЛЧЕВ (391)

НОТАРИУС АНДРИЯН БАЛЧЕВ (391) 024440145

телефон: 0888 656 790 ;

София, ул. Отец Паисий 17, ет. 1, офис 1

Нотариуси, Юридически услуги, Консултантска дейност

Сделки с недвижими имоти. Удостоверяване на всички видове пълномощни. Изповядване на сделки по прехвърляне на дружествени дялове. Съставяне договори за авторски права, наеми, сделки с МПС, завещания и наследства. Юридическо посредничество, консултации.

НОТАРИАЛНА КАНТОРА ЕНЧО ЕНЧЕВ

НОТАРИАЛНА КАНТОРА ЕНЧО ЕНЧЕВ 0888 936 749

телефон: 029877788;

София, бул. Шипченски проход 47, ет. 2

Нотариуси, Консултантска дейност, Юридически услуги

• Нотариална кантора Енчо Енчев се намира в центъра на София, непосредствено до основни финансови институции, съдилища и адвокатски кантори. Извършва всички предвидени в закона нотариални удостоверявания, включително с посещение до офиса Ви.

АДВОКАТ ИЛКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

АДВОКАТ ИЛКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 0894 422 511

телефон: 029880040; 073831218

София, ул. Солунска 58Б

Адвокати, Нотариуси, Юридически услуги

Предоставяне на първокласни професионални правни услуги като се стремим непрекъснато да отговаряме на нуждите и очакванията на нашите клиенти, докато ефективно общуваме с тях. Съдействаме за издаване на различни документи. Съдебно представителство.

АДВОКАТ ХРИСТО РУСИНОВ

АДВОКАТ ХРИСТО РУСИНОВ 0888 416 555

София, София

Адвокати, Юридически услуги, Нотариуси

Наказателно право: Защита в полиция и Съд. Административно: Защита срещу актове и наказателни постановления, административни дела. Непозволено увреждане: Обезщетения за вреди от всякакъв характер, включително при ПТП. Облигационно право: Договори.

НОТАРИУС МАРИАНА КАДЪНКОВА (425)

НОТАРИУС МАРИАНА КАДЪНКОВА (425) 0888 767 399

телефон: 029542554; 029521662

София, ул. Скобелев 16

Нотариуси, Консултантска дейност, Юридически услуги

Нотариални услуги, включващи посещение на адреси, консултации за прехвърляне на недвижими имоти и МПС, набавяне на необходими документи за сделки с недвижими имоти, изготвяне на пълномощни и подготовка на нотариални актове.

НОТАРИУС МИРОСЛАВА ДИМОВА-САВОВА (621)

телефон: 029508193

адрес: София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 61, вх. Б ет. 2

Нотариуси

НОТАРИУС ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА-ДАСКАЛОВА (343)

телефон: 029814166

адрес: София, Ангел Кънчев 10, вх. 1 ет. 2

Нотариуси

НОТАРИУС ДАРИН ТРИФОНОВ (187)

телефон: 029867490

адрес: СОФИЯ, Георги.С.Раковски 161 Вх.А, партер

Нотариуси

НОТАРИУС НИНА НИКОЛОВА-КЬОСЕВА (014)

телефон: 029815867

адрес: СОФИЯ, Александър Стамболийски 40, ет. 1

Нотариуси

НОТАРИУС ВЯРА ЯНЕВА (265)

телефон: 029515246

адрес: СОФИЯ, Петко Каравелов 36, ет. 1 ап. 2

Нотариуси

НОТАРИУС ДИМИТЪР ТАНЕВ (041)

телефон: 029864017

адрес: СОФИЯ, Струмица 8, вх. 1, партер

Нотариуси

НОТАРИУС ЖЕНЯ ДЕЧЕВА-ДЖИКОВА (328)

телефон: 029804332

адрес: София, бул. Патриарх Евтимий 24

Нотариуси

НОТАРИУС ЖЕРНАНД БЕХАР (003)

телефон: 029831360

адрес: София, Екзарх Йосиф 55

Нотариуси

ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА (302)

телефон: 029863053

адрес: София, Аксаков 7

Нотариуси

НОТАРИУС ВЕСЕЛИНА ВРЪБЛЯНСКА (268)

телефон: 028518751

адрес: София, Неофит Рилски 1, ет. 1

Нотариуси

НОТАРИУС ВАЛЕНТИНА МАРКОВА (361)

телефон: 0888 378 358

адрес: София, Христо Ботев 76, ет. 3

Нотариуси

НОТАРИУС СЛАВА ПИЛЯКОВА (344)

телефон: 029894357

адрес: София, Л. Каравелов 30, ет. 1

Нотариуси