Метеорология в България

Телефон: 042 627552

Адрес: Стара Загора, конна база на Тракийски университет

Телефон: 0601 67596

Адрес: Търговище, Преславско шосе

Телефон: 062 603129

Адрес: Велико Търново, Бузлуджа 24

Телефон: 0431 64235

Адрес: Казанлък, Институт по розата