Метеорология в България

Телефон: 02 952 0380

Адрес: София, бул. Витоша 126

Телефон: 0431 64235

Адрес: Казанлък, Институт по розата

Телефон: 0601 67596

Адрес: Търговище, Преславско шосе

Телефон: 042 620368

Адрес: Стара Загора, Г.С.Раковски 90 ет. 3 ап. 12