Метеорология в България

Телефон: 064 825212

Адрес: Плевен, Хаджи Димитър 60

Телефон: 02 952 0380

Адрес: София, бул. Витоша 126

Телефон: 0416 94570

Адрес: Чирпан, Пътят за село Братя Даскалови

Телефон: 03041 4685

Адрес: Девин, Настан

Телефон: 05743 4180

Адрес: Шабла, Добруджа