Месо и месни продукти - производство и търговия в БЪЛГАРИЯ

БИСЕРИ

телефон: 037971585

адрес: СВИЛЕНГРАД, Цар Симеон Велики 8

Месо и месни продукти - производство и търговия

МАКС-ИНДЪСТРИ

телефон: 086870020

адрес: Силистра, Цар Симеон Велики 16, офис 5, ет. 2

Месо и месни продукти - производство и търговия

ИВЕКО

телефон: 041480433

адрес: КОЛАРОВО, Господин Михайловски 47

Месо и месни продукти - производство и търговия

КУМИР-СИ

телефон: 041112425

адрес: СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ, бившата база на Светлина

Месо и месни продукти - производство и търговия

БЪНИ

телефон: 061860767

адрес: Горна Оряховица, Промишлена зона Честово

Месо и месни продукти - производство и търговия

АКТУАЛ

телефон: 086882535

адрес: СИЛИСТРА, Промишлена зона изток, ул. Серес 11

Месо и месни продукти - производство и търговия