Кметства в България

Телефон: 05346 215

Адрес: Каменяк, Мир 23

Телефон: 05328 2012

Адрес: Вълнари, Г.Димитров 17

Телефон: 06998 336

Адрес: Голям Извор, Георги Стайков 10

Телефон: 06573 2400

Адрес: Койнаре, Милчо Симеонов 64

Телефон: 02 9928154

Адрес: Герман, Патриарх Герман 31

Телефон: 06524 2271

Адрес: Петърница, Георги Димитров 1