Кметства в БЪЛГАРИЯ

КМЕТСТВО ДОЛНА ОРЯХОВИЦА

телефон: 061732411

адрес: ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, Георги Измирлиев 24

Кметства

КМЕТСТВО КЕРМЕН

телефон: 045162095

адрес: КЕРМЕН, Иван Вазов 27

Кметства

КМЕТСТВО АБЛАНИЦА

телефон: 06921233

адрес: АБЛАНИЦА, Петко Илиев Цонев 16 А

Кметства

КМЕТСТВО ГОРНА МИТРОПОЛИЯ

телефон: 06556221

адрес: ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, Георги Димитров 1

Кметства

КМЕТСТВО ИЗГРЕВ

телефон: 06531223

адрес: ИЗГРЕВ, Евлоги Христов 37

Кметства

КМЕТСТВО БОРИМА

телефон: 06953354

адрес: БОРИМА, 9 - ти септември

Кметства

КМЕТСТВО СУШИЦА

телефон: 06168620

адрес: СУШИЦА, Георги Димитров 4

Кметства

КМЕТСТВО ВЪБЕЛ

телефон: 065422050

адрес: ВЪБЕЛ, пл. Ленин

Кметства

КМЕТСТВО ГОРСКО КОСОВО

телефон: 061393225

адрес: ГОРСКО КОСОВО, Първа

Кметства

КМЕТСТВО ПЕТКО КАРАВЕЛОВО

телефон: 061405220

адрес: ПЕТКО КАРАВЕЛОВО

Кметства

КМЕТСТВО ДЕБЕЛЕЦ

телефон: 061172018

адрес: ДЕБЕЛЕЦ, Патриарх Евтимий 64

Кметства

КМЕТСТВО ГОРНА РОСИЦА

телефон: 067395210

адрес: ГОРНА РОСИЦА, Иван Гичев 57

Кметства

КМЕТСТВО ДРАГИЖЕВО

телефон: 061942221

адрес: ДРАГИЖЕВО, Васил Левски 4

Кметства

КМЕТСТВО ХАДЖИДИМИТРОВО

телефон: 063203620

адрес: ХАДЖИДИМИТРОВО

Кметства

КМЕТСТВО САМОВОДЕНЕ

телефон: 061122450

адрес: САМОВОДЕНЕ, Отец Паисий 48

Кметства

КМЕТСТВО ПОДЕМ

телефон: 065172484

адрес: ПОДЕМ, Вит

Кметства