Клубове и музика на живо в София

Телефон: 0878 873399

Адрес: София, ул. Атанас Манчев 3

Телефон: 1

Адрес: София, ул. Христо Белчев 8А

Телефон: 088 6090699

Адрес: София, България,подлез НДК

Телефон: 088 824 10 16

Адрес: София, Витоша 12

Телефон: 02 8622967

Адрес: София, Студентски град ул. Акад. Стефан Младенов 3

Телефон: 089 8200000

Адрес: София, ул. Кърниградска 19Б

Телефон: 087 8976682

Адрес: София, ул. Драган Цанков 23

Телефон: 0889861606

Адрес: София, бул. Тодор Александров 8

Телефон: 02 9804473

Адрес: София, ул. Съборна 3

Телефон: 088 8241016

Адрес: София, бул. Витоша 12