Клубове и музика на живо в София

Телефон: 087 6086 932

Адрес: София, НДК България 1

Телефон: 088 9865992

Адрес: София, ул. Ал. Стамболийски 34

Телефон: 089 6540468

Адрес: Варна, бул. Княз Борис I 24

Телефон: 088 8351919

Адрес: София, Георги С.Раковски 113

Телефон: 02 832 02 60

Адрес: София, Банишора ул. Опълченска бл. 53

Телефон: 02 952 62 50

Адрес: София, ул. Княз Борис 66

Телефон: 088 7235064

Адрес: София, бул. Мария Луиза 45

Телефон: 0888331193

Адрес: София, България 1

Телефон: 0878 873399

Адрес: София, ул. Атанас Манчев 3

Телефон: 089 6840180

Адрес: София, бул. Драган Цанков 8