Клубове и музика на живо в София

Телефон: 02 952 62 50

Адрес: София, ул. Княз Борис 66

Телефон: 088 8241016

Адрес: София, бул. Витоша 12

Телефон: 088 8131318

Адрес: София, ул. Граф Игнатиев 1

Телефон: 0888468109

Адрес: София, ул. Хан Крум 16

Телефон: 087 9555222

Адрес: София, Студентски град, Зимен дворец на спорта

Телефон: 0899993942

Адрес: София, ул. Оборище 1А

Телефон: 088 743 79 16

Адрес: София, ул. Христо Чернопеев 5

Телефон: 089 6699088

Адрес: София, ул. Христо Белчев 38

Телефон: 088 8240473

Адрес: София, ул. Милин Камък 14

Телефон: 02 9804473

Адрес: София, ул. Съборна 3