Клубове и музика на живо в София

Телефон: 0888468109

Адрес: София, ул. Хан Крум 16

Телефон: 0888 614 353

Адрес: Варна, бул. Сливница 33

Телефон: 088 5000500

Адрес: София, Народно Събрание 4

Телефон: 0888 614 715

Адрес: София, Георги С. Раковски 127

Телефон: 0888 611 911

Адрес: София, Студентски град бл. 42Б

Телефон: 0888 71 04 71

Адрес: София, Зимен Дворец на спорта Студентски град

Телефон: 024856556

Адрес: София, Студентски град ул. Йордан Йосифов 8А

Телефон: 02 8108888

Адрес: София, Христо Ботев 61

Телефон: 02 9872723

Адрес: София, ул. Аксаков 18

Телефон: 088 6318891

Адрес: София, ул. Солунска 50