Клубове и музика на живо в София

Телефон: 0888331193

Адрес: София, България 1

Телефон: 089 8841080

Адрес: София, Леге 10

Телефон: 089 950 60 60

Адрес: София, бул. Мария Луиза 20

Телефон: 0887 468 005

Адрес: София, бул. Ал. Стамболийски 41

Телефон: 089 7770955

Адрес: София, бул. България 1, подлеза на НДК

Телефон: 088 9865992

Адрес: София, ул. Ал. Стамболийски 34

Телефон: 088 8240473

Адрес: София, ул. Милин Камък 14

Телефон: 087 8976682

Адрес: София, ул. Драган Цанков 23

Телефон: 088 5678233

Адрес: София, Студентски град бл. 19

Телефон: 088 824 10 16

Адрес: София, Витоша 12