Кадастър в София

ГЕОБУЛ - КАДАСТЪР, ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

Телефон: 028558100; 0878507844

София, бул. Ген.Ал.Суворов 85

Геобул предлага услуги в областта на геодезията. Кадастър. Геодезия. Вертикално планиране. Трасировки на сгради и други инженерни съоръжения. Регулация. Създаване на нови обекти на кадастъра. Обединяване на поземлени имоти.

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА СОФИЯ

Телефон: 02 9307921

София, ул. Сердика 5А

Водеща фирма в областта на географските информационни технологии и системи. Предоставя комплексни данни за кадастралните и устройствени планове на Столична община. Информация за имоти, сгради, адреси, релеф и др. Изработка на карти, ортофотопланове.

ГЕОТОТАЛ

София, Лозенец ул. Равнец 9

Инвестиционно проектиране. Устройствено планиране. Кадастър, ГИС. Инженерна геодезия. Изследване на деформации. GPS, 3D лазерно сканиране. Техническа инфраструктура. Консултантска дейност. Експертни оценки. Управление проекти. Инвеститорски контрол.

ПАНГЕЛ

Телефон: 087 8807112

София, ул. Криволак 17

Кадастрални карти и проекти за изменения. Изработване на устройствени планове. Трасиране и заснемане на имоти. Планове за вертикално планиране. Земеделски земи. Изследване деформации, консултации. Кадастър, регулация, трасировка.

Телефон: 088 7384 121

Адрес: София, Ситняково 23, офис 13

Телефон: 0878 980904

Адрес: София, Лозенец ул. Димитър Търкаланов 22

Телефон: 02 8764954

Адрес: София, Цариградско шосе,7 км

Телефон: 02 8565109

Адрес: София, Цар Борис III 215

Телефон: 089 9933710

Адрес: София, ул. Росица 1