Кадастър в СОФИЯ

ГЕОС-ДИМИТРОВ И СИЕ

ГЕОС-ДИМИТРОВ И СИЕ 055024383

телефон: 0878 980 905 ; 055024383

София, ул. Алеко Константинов 9

Кадастър, Геодезия и картография, Проектантска дейност

-Геодезия -ПУП -Кадастър -Трасиране -Вертикално планиране

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - СОФИЯ

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - СОФИЯ 029805852

телефон: 029307921;

София, ул. Сердика 5А

Кадастър, Технически услуги, Геодезия и картография

Водеща фирма в областта на географските информационни технологии и системи. Предоставя комплексни данни за кадастралните и устройствени планове на Столична община. Информация за имоти, сгради, адреси, релеф и др. Изработка на карти, ортофотопланове.

ГЕОТОТАЛ

ГЕОТОТАЛ 029641910

София, кв. Лозенец, ул. Равнец 9

Геодезия и картография, Кадастър, Проектантска дейност, Консултантска дейност

Инвестиционно проектиране; Устройствено планиране; Кадастър; ГИС; Инженерна геодезия; Изследване на деформации; GPS; 3D Лазерно сканиране; Техническа инфраструктура; Консултантска дейност; Експертни оценки; Управление на проекти; Инвеститорски контро

ГЕОДЕТ

ГЕОДЕТ 029310091

телефон: 028294376;

София, ул. Пиротска 87, офис 2

Геодезия и картография, Проектантска дейност, Кадастър

ГЕОДЕТ ООД, извършва топографо-геодезически и проектантски дейности, промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, създаване и поддържане на кадастър, извършване на дейности по геодезия и картография. geodet1@mail.bg

ГЕОКАД - 93

ГЕОКАД - 93 029313017

телефон: 028131954; 028131950

СОФИЯ, ул. Отец Паисий 96

Геодезия и картография, Проектантска дейност, Кадастър

Всички геодезически, кадастрални и фотограметрични работи. Изменения на кадастрални карти. Трасиране на имотни граници, сгради и съоръжения. Проекти за вертикално планиране. Изчисление на обеми. Ортофото планове. 3D лазерно сканиране.

ГЕОЦЕНТЪР

ГЕОЦЕНТЪР 0888 838 773

телефон: 029882669; 029882669

София, ул. Отец Паисий 47, ет. 2

Проектантска дейност, Геодезия и картография, Кадастър

Геоцентър ЕООД е проектантска фирма специализирана в извършането на геодезически услуги в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и геодезията.

ЕРИА

телефон: 0878 722 209

адрес: София, ул. Орион 33А

Кадастър

МАПКАД

телефон: 0887 384 121

адрес: София, Ситняково 23, офис 13

Кадастър

ГЕОНИК

телефон: 0888 848 901

адрес: София,

Кадастър

ЕТ СТАНИСЛАВ НЕДЕВ

телефон: 029863865

адрес: София, П.Парчевич 31

Кадастър

ПУЛСАР С

телефон: 028669169

адрес: София, Хр.Смирненски 1

Кадастър

ГЕОС 92

телефон: 028764954

адрес: СОФИЯ, Цариградско шосе,7 км

Кадастър

МАПЕКС

телефон: 029171971

адрес: СОФИЯ, ул. Андрей Ляпчев 51

Кадастър

ГЕОПЛАНПРОЕКТ

телефон: 028565109

адрес: София, Цар Борис III 215

Кадастър

ГЕОКОНСУЛТ

телефон: 029559640

адрес: СОФИЯ, ул. Земеделска 8

Кадастър

АЛКАЗАР ДИЗАЙН

телефон: 028558965

адрес: София, Рачка 38

Кадастър

АПЕКС М

телефон: 029731842

адрес: СОФИЯ,

Кадастър