Интернати в България

Телефон: 04522 2510

Адрес: Асеновец, Марко Димитров 30

Телефон: 04761 5272

Адрес: Стралджа, П.Хилендарски 11