Интернати в БЪЛГАРИЯ

СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРНАТ

телефон: 047615272

адрес: Стралджа, П.Хилендарски 11

Интернати

ДДЛРГ МАРИЯ РОЗА

телефон: 045222510

адрес: Асеновец, Марко Димитров 30

Интернати

ПУ СТЕФАН ВАСИЛЕВ

телефон: 037971648

адрес: СВИЛЕНГРАД, Максим Горки 2

Интернати