Фаянс, теракота, керамика и санитария - производство и търговия в СОФИЯ