Television in Kardzhali

Phone number: 0361 82250

Address: Kardzhali, Republikanska 46, h-l Arpezos

Phone number: 0361 64664

Address: Kardzhali, Otets Paisiy 3