Taxis in SLIVEN

NIKOLAY LYUBOMIROV KONDEV

phone: 0887 874 052

address: Sliven,

Taxis

DI - KEY

phone: 044681065

address: Sliven,

Taxis

DINS

phone: 0887 239 708

address: Sliven,

Taxis

Elit taxi

phone: 044622121

address: Sliven, 1

Taxis

EVRO TAKSI - NPM KOMERS

phone: 0887 372 613

address: Sliven, ul. Sirak skitnik 2

Taxis

S - C INTERNATIONAL

phone: 044667575

address: Sliven, St.Papazov 23

Taxis

EKSPRES TAKSI

phone: 044662010

address: Sliven, Tsar Samuil

Taxis

TAXI RONI

phone: 044624149

address: Sliven, Samuilovsko shose 1

Taxis

ISI - NIKOLINKA HRISTOVA

phone: 0896 126 713

address: SLIVEN,

Taxis

GROUP TAXI

phone: 0888 999 172

address: SLIVEN,

Taxis