State Institutions in SOFIA

MINISTERSTVO NA FINANSITE

phone: 0298591

address: Sofia, G.S.Rakovski 102

State Institutions

GLAVNA DIREKTsIYa JANDARMERIYa SOFIA

phone: 029734787

address: Sofia, ul. Patriarh German 5

State Institutions

IA SOTsIALNI DEYNOSTI NA MO

phone: 029531242

address: Sofia, Gen.Totleben 34А

State Institutions

DARJAVNA AGENTsIYa ZA BALGARITE V ChUJBINA

phone: 029350650

address: Sofia, Knyaz Al.Dondukov 2А

State Institutions

AGENTsIYa ZA SOTsIALNO PODPOMAGANE

phone: 029350550

address: Sofia, Triaditsa 2

State Institutions

AGENCY FOR RESEARCH AND INFORMATION ANALYSIS LTD

phone: 0888 236 292

address: Sofia, ul. G.S. Rakovski 127

State Institutions

NATIONAL AGENCY MUSIC

phone: 029882101

address: Sofia, Graf Ignatiev 12

State Institutions