Souvenir and Gift Shops in Stamboliyski

Phone number: 0339 3201

Address: Stamboliyski, 8-mi Mart 3