Restaurants in Pazardzhik

Phone number: 034 445 641

Address: Pazardzhik, TSar Samuil 10a

Phone number: 0888802691

Address: Pazardzhik, Konst.Velichkov 1

Phone number: 0878 103117

Address: Pazardzhik, ul. Georgi Benkovski 36 fl. 2

Phone number: 088 4000 314

Address: Pazardzhik, avtomagistrala Trakiya, 89 km.

Phone number: 034 444 396

Address: Pazardzhik, Iv.Vazov 3

Phone number: 0896 795 389

Address: Pazardzhik, K.Velichkov 77

Phone number: 034 445 263

Address: Pazardzhik, Vazrazhdane 1

Phone number: 034 443 355

Address: Pazardzhik, 2 yanuari 3

Phone number: 034 461979

Address: Pazardzhik, Otets Paisiy 6

Phone number: 034 442090

Address: Pazardzhik, P. K. YAvorov 1