Restaurants - Traditional Bulgarian in Haskovo

Phone number: 038 661122

Address: Haskovo, Osvobozhdenie

Phone number: 038 663754

Address: Haskovo, Panorama

Phone number: 088 8029577

Address: Haskovo, ul. Timok 72

Phone number: 038

Address: Haskovo, G.S.Rakovski 9B