Railway Stations and Tickets in Gorna Oryahovitsa

Phone number: 0885397725

Address: Gorna Oryahovitsa, Tsar Osvoboditel Str.