Railway Stations and Tickets in Gorna Oryahovitsa

Phone number: 0618 26118

Address: Gorna Oryahovitsa, TSar Osvoboditel