Police in Byala

Phone number: 0817 72001

Address: Byala, Ekzarh Yosif I 5