YOSIFOVA KONSULTING

Full accounting services, personnel and payroll, accounting advice, tax protection, initial registration and re-initial of companies Registry Agency.

Full accounting services, personnel and payroll, accounting advice, tax protection, initial registration and re-initial of companies Registry Agency.
 

Reviews

Write review about YOSIFOVA KONSULTING (1)

Ask your current clients to write a review about you if you want to acquire new clients for YOSIFOVA KONSULTING! According the last Global online research done by Nielsen of over 25 000 users in more than 50 countries, 70 percent of the users trust recommendations published in internet and make their decision about buying products and services based on this.

Георгиев 08 Oct 2012 15:20

Без забележка!

Много доволна остана сестра ми от г-жа Йосифова и колегите й. Всеки път когато се налагаше да се извършват подготовката на документите и плащанията към НАП за доходите й по граждански договор, особено имайки предвид честотата на заявките ни към тях. Съветите на екипа също винаги ни помагаха. Мога само да препоръчам!

Write review
Please select "I'm not a robot" check.