High School 125 Prof. Boyan Penev 028758196

High Schools, Language Classes and Courses, Schools with Special Profile

Address: Sofia, Mladost 1, do bl. 43

Write a review for High School 125 Prof. Boyan Penev (1)

High School 125 Prof. Boyan Penev

Attract new customers for HIGH SCHOOL 125 PROF. BOYAN PENEV! Ask your current clients to write a review about you! Seven out of every 10 consumers trust consumer opinions posted online and make purchase decisions based on them according to the latest Nielsen Global Online Consumer Survey of over 25,000 Internet consumers from 50 countries.

star
Силвия Колева 11 Aug 2015 14:12

Синът ми учи в 125-то СОУ, в паралелка с изучаване на английски. Много съм доволна, че го записах в това училище. Езика се учи на много добро ниво, общоообразователните предмети също. Добър екип от педагози, добре подготвени и периодично повишаващи квалификацията си. На мен ми допада и че се държи на реда и дисциплината.

Write a review

E-mail business

Address: Sofia, Mladost 1, do bl. 43

E-mail business

High School 125 Prof. Boyan Penev
High School 125 Prof. Boyan Penev High School 125 Prof. Boyan Penev High School 125 Prof. Boyan Penev

More in Sofia