HIGH SCHOOL 125 PROF. BOYAN PENEV

Reviews

Write review about HIGH SCHOOL 125 PROF. BOYAN PENEV (1)

Ask your current clients to write a review about you if you want to acquire new clients for HIGH SCHOOL 125 PROF. BOYAN PENEV! According the last Global online research done by Nielsen of over 25 000 users in more than 50 countries, 70 percent of the users trust recommendations published in internet and make their decision about buying products and services based on this.

Силвия Колева 11 Aug 2015 14:12

Синът ми учи в 125-то СОУ, в паралелка с изучаване на английски. Много съм доволна, че го записах в това училище. Езика се учи на много добро ниво, общоообразователните предмети също. Добър екип от педагози, добре подготвени и периодично повишаващи квалификацията си. На мен ми допада и че се държи на реда и дисциплината.

Write review
Please select "I'm not a robot" check.