D-R. VESELIN SABEV

Doctor Sabev - specialist - endocrinologist perform diagnosis and treatment of diseases and disorders of the endocrine sistema. Dr.Sabev performed examinations, consultations and ultrasound of the thyroid gland and all related procedures.

Reviews

Write review about D-R. VESELIN SABEV (1)

Ask your current clients to write a review about you if you want to acquire new clients for D-R. VESELIN SABEV ! According the last Global online research done by Nielsen of over 25 000 users in more than 50 countries, 70 percent of the users trust recommendations published in internet and make their decision about buying products and services based on this.

Славена Петрова 07 Apr 2014 12:02

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, Д-Р СЪБЕВ

Съдбата ме срещна с една изключителна личност, която остави незаличими следи в сърцето и душата ми.Един лекар, отличен професионалист по Ендокринология и болести на обмяната, един човек, който съдбата отреди да бъде за мен най-прекрасният, най-верният, най-истинският лечител в гр.Сливен- д-р Веселин Събев.Особено успокоително действа присъствието му, когато си в дупка, в задънена улица, или както аз го наричам - в зоната на здрача.Тогава просто си мечтай, той да е твоят лекар ...Всеки от нас има добри, и не толкова добри страни. По-важно е какви следи оставя след себе си. Идеални хора няма, всеки носи своите слабости и грешки. Но когато си всеотдаен професионалист, искрен и добронамерен, широк и толерантен, хората те помнят и обичат завинаги. Такъв е за мен и за семейството ми най-прекрасният лекар, който ме излекува от хипер функция на щитовидната жлеза и вече две години живея без лекарства. Обичаме Ви, д-р Събев !

Write review
Please select "I'm not a robot" check.