Nursing Homes in Haskovo

Phone number: 0888342766

Address: Haskovo, Bolyarovo Nbhd.