Primary Schools in Ihtiman

Phone number: 0724 82458

Address: Ihtiman, TSar Osvoboditel 130