Mobile Phone Shops in Kardzhali

Phone number: 087 8780834

Address: Kardzhali, Republikanska 41, v Dom na knigata