Hospitals in Strazhitsa

Phone number: 06161 2524

Address: Strazhitsa, ul. Hadzhi Dimitar 4