Hospitals in Samokov

Phone number: 0722 66071

Address: Samokov, Makedoniya 49