Hospitals in Kardzhali

Phone number: 0361 68499

Address: Kardzhali, bul. Belomorski 53

Phone number: 0361 2150

Address: Kardzhali, Trakiya 21