Holiday Villas and Bungalows in Samokov

Phone number: 089 8687928

Address: Samokov, Zahariy Zograf 14

Phone number: 0750 32250

Address: Samokov, K.k.Borovets

Phone number: 0878 264486

Address: Samokov, YAzovir Iskar, SHipochanski zaliv