Gas and Methane Stations in Gorna Oryahovitsa

Phone number: 0618 20560

Address: Gorna Oryahovitsa, Ekzarh Yosif I 11