Gambling Halls and Casinos in Svishtov

Phone number: 0631 60520

Address: Svishtov, Dragan TSankov 21A

Phone number: 0631 64560

Address: Svishtov, Mir 2 bl. 4 ent. V fl. 3 ap. 37

MMG

Phone number: 0631 64370

Address: Svishtov, TSar Osvoboditel 134