Gambling Halls and Casinos in Gorna Oryahovitsa

Phone number: 0618 64202

Address: Gorna Oryahovitsa, V.Grancharov 2

Phone number: 0618 64151

Address: Gorna Oryahovitsa, Vicho Grancharov 2

Phone number: 0618 60657

Address: Gorna Oryahovitsa, Knyaz Boris I 6