Fruit and Vegetable Shops in Stara Zagora

Phone number: 087 8136838

Address: Stara Zagora, na agala na ul.Otets Paisiy i ul. Gen. Gurko

Phone number: 042 256468

Address: Stara Zagora,

Phone number: 0897 234 426

Address: Stara Zagora, ul. Starozagovsko vastanie 8