Fitness Clubs and Gyms in Plovdiv

Phone number: 032 580157

Address: Plovdiv, Trakiya ul. Saedinenie 14

Phone number: 032 207 029

Address: Plovdiv, ul. Arh. Kamen Petkov 64

Phone number: 088 8575758

Address: Plovdiv, bul. 6-ti septemvri 128

Phone number: 0988 81 52 32

Address: Plovdiv, Trakiya, zad bl. 239

Phone number: 032 673 879

Address: Plovdiv, Krushevo 7

Phone number: 070044044

Address: Plovdiv, 63 Tsanko Dustabanov str.

Phone number: 032 642448

Address: Plovdiv, Iv.Vazov 94