Community Centres in Dolna Mitropoliya

Phone number: 06552 2352

Address: Dolna Mitropoliya, ul. TSonyo Matev 1